Marie Fryčová

K józe mě přivedly drobné zdravotní obtíže, touha po zdravém štíhlém těle a potřeba zklidnit se.  Propracovaný systém Iyengar jógy mě zaujal natolik, že jsem v roce 2012 nastoupila do tříletého kurzu pro učitele a o rok později začala sama vést lekce.
Pro metodu učení jógy dle BKS Iyengara je typické kladení důrazu na správné nastavení těla v  jednotlivých pozicích, k čemuž se často používají pomůcky (např. bloky, deky, pásečky). S tím souvisí i delší výdrže v jednotlivých ásánách, které dávájí prostor pro správné nastavení těla a korekce. Typické jsou též sekvence ásán, neboť jen určitá kombinace, pořadí a výběr ásán přináší očekávané pozitivní efekty.

Certifikát: Iyengar yoga teacher Introductory

Těším se na Vás