Jan Sláma

Cvičitel 2. třídy zdravotní tělesné výchovy a masér kvalifikovaný podle akreditace ministerstva
zdravotnictví.
Cvičení a vedení skupin zájemců o porozumění, jak vnímat své tělo a pracovat s ním. Vedení klientů ke komplexnímu vnímání sebe sama a pomoc při hledání vlastní rovnováhy. Seznamování se zásadami zdravého životního stylu „šitého na míru“. V terapiích využívá znalosti certifikovaných metod západní medicíny, tradičních technik čínské medicíny, vhodné způsoby cvičení a masáží a další metody regenerace. Své zkušenosti čerpá z účasti na mnoha oficiálně akreditovaných kursech, ale i z vlastního studia a pozorování a výměnou zkušeností s aktivními odborníky v dané oblasti. Intenzivně se problematikou správného životního stylu, čínskou medicínou a cvičením „zdravá záda“ zabývá již od roku 1986. Je absolventem školy Stanislava Flandery, navazuje a rozvíjí metody Ludmily Mojžíšové, prof. Karla Lewita a Ing. Jiřího Janči.
Cvičení je vhodné jak pro konkrétní zdravotní omezení, tak pro vleklé nespecifikované zdravotní stavy klientů. V každém případě je možná konzultace konkrétního stavu s cvičitelem.

Vedení cvičení:
Zdravotní cvičení pro regeneraci páteře jejíž základy položila Ludmila Mojžíšová (aby záda nebolela) a SMSystém podle MUDr. Smíška.

Masáže a osobní konzultace:
Klasické masáže, lymfodrenáže, reflexní a fasciální masáže, uvolňovací techniky, formovací masáže, tonování těla, výživa, individuální cvičební programy, diagnostika vadných stereotypů a hledání příčin potíží. Aplikace kineziotapu při pohybových, lymfatických, zažívacích potížích a také při fibrózách, parézách a dlouhotrvajících i akutních poúrazových stavech, či cíleně před očekávanou zvýšenou zátěží. Cílené rehabilitace. Výběr vhodných pohybových aktivit, sportů a regenerace.

Semináře:
Pořádání interaktivních seminářů na téma zdravého životního stylu se zaměřením na návrat ke zdraví a odstranění stresů a rizikových návyků. Hledání duševní a tělesné rovnováhy, uvědomění si vlastního životního poslání a umění odlišit správné informace a signály ve vnějším i vnitřním světě. Patří mezi ně také úvod do „tónování těla“ a „formování postavy“.